Trainingen

Ik leer leren

Individueel traject 375,-

Groepstraject 249,- (vanaf 3 personen)

 

De ik leer leren training is bedoeld voor kinderen vanaf groep 7 tot en met de middelbare school en leert hen om beter te leren leren. Het geeft inzicht in hun leerstijl en leerstrategie en biedt technieken om deze te verbeteren. Ook wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van executieve functies (vermogen om problemen op te lossen), concentratie en motivatie rondom school of thema’s zoals faalangst.

De een vindt het nu eenmaal gemakkelijk om geconcentreerd te blijven. En voor de ander lijkt het een grote uitdaging tenzij het iets is wat hem of haar echt interesseert. Het kan tevens hulp bieden bij het maken van een planning of bij het omgaan met de overstap van groep 8 naar de middelbare school.

De training is bestaat uit vijf sessies van een uur. Door het volgen van de ik leer leren training kan een kind meer zelfvertrouwen krijgen en gemakkelijker leren wat kan leiden tot betere schoolprestaties. Als kindercoach kan ik deze training aanbieden en samen met het kind en de ouders kijken naar de specifieke behoefte en wensen.

  • Inzicht in hoe je leert
  • Grip op faalangst en meer motivatie om te leren
  • Beter plannen  en organiseren
  • Concentratie verhogen 
  • Leerstijlen en vaardigheden om de lesstof beter te onthouden

 

Kernvisie methode - Gentle Coaching

Kernvisie methode

Traject 6 à 8 sessies à 95,- per sessie

 

De Kernvisie methode is bedoeld voor kinderen die leermoeilijkheden ervaren doordat ze een andere manier van leren hebben.  Dit zijn kinderen waarbij veelal vermoedens zijn dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, concentratieproblemen en faalangst of een andere vorm van neurodiversiteit of die labels al hebben gekregen. Vaak zijn dit hele creatieve kinderen die snel kunnen denken zijn in het leggen van verbanden, die veel oplossingen kunnen bedenken voor een probleem en kunnen heel vaak optimaliseren, een bestaand plan beter maken. Veelal kunnen ze vastlopen in het schoolsysteem. Wat belangrijk is voor deze groep creatieveling is om te weten dat ze niet minder slim zijn ook al kunnen ze zich wel zo voelen. Deze geeft de voorkeur aan een andere manier van leren dan dat in het onderwijs veelal wordt aangeboden. Het is dan ook belangrijk om de stof zo aan te bieden dat het aansluit bij hun leerstijl.

Dit kun je herkennen aan:

  • Het overslaan of verkeerd lezen van woorden bij het vertellen van een verhaal
  • Struggles met het automatiseren van de tafels.
  • Een beperkt tijdsbesef, wat het aflezen van de klok bemoeilijkt.
  • Schrijffouten zoals “ue,” “eo,” en “iu” in plaats van “eu,” “oe,” en “ui.”
  • Moeite met het oplossen van verhaaltjessommen.

Na een intakegesprek, volgen zn 6 à 8 coachsessies waarin jouw kind de technieken rondom de Kernvisie methode eigen maakt. De coachingsessies vinden om de drie weken plaats en daarbij ben je als ouder bij aanwezig zodat je jouw kind thuis kan helpen om het geleerde eigen te maken.